www.rocknrollontour.se
www.fhp.nu
www.riksteatern.se/brolle


 
  Artistkontoret & PJP i samarbete med Folkets Hus och Parker, Programbolaget och Riksteatern presenterar:

Brolle Rock'n Roll Tour 2013